Edukacja w Gminie Opoczno


Przedszkola i szkoły prowadzone przez Gminę Opoczno

Przedszkola

1.    Przedszkole nr 2 w Opocznie, ul. Szkolna 11

o    tel. 44.755.18.39

o    e–mail: przedszkole2@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.p2opoczno.wikom.pl

o    www: www.p2opoczno.wikom.pl

o    Dyrektor: Alicja Jurek

 

2.    Przedszkole nr 4 w Opocznie, ul. C. K. Norwida 2

o    tel. 44.755.18.38

o    e–mail: przedszkole4@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.p4opoczno.wikom.pl

o    www: www.p4opoczno.wikom.pl

o    Dyrektor: Renata Sobolewska

 

3.    Przedszkole nr 5 w Opocznie, ul. Partyzantów 36

o    tel. 44.755.18.41

o    e–mail: przedszkole5@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.p5opoczno.wikom.pl

o    www:

o    Dyrektor: Aneta Zięba

 

4.    Przedszkole nr 6 z Grupą Żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie, ul. Kopernika 3

o    tel. 44.755.18.40

o    e–mail: przedszkole6@opoczno.edu.pl

o    BIP: p6zielonadolinka.szkolnastrona.pl/bip

o    www: p6zielonadolinka.szkolnastrona.pl

o    Dyrektor: Edyta Figura

 

5.    Przedszkole nr 8 w Opocznie, ul. Kopernika 10a (z oddziałami integracyjnymi),

o    tel. 44.755.18.42

o    e–mail: przedszkole8@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.p8opoczno.wikom.pl

o    www: www.p8opoczno.wikom.pl

o    Dyrektor: Dorota Wijata

 

6.    Punkt Przedszkolny  w Szkole Podstawowej w Bielowicach

Szkoły

1.    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego wchodząca w skład Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie

1.    Samorządowe Liceum Ogólnokształcące

o    tel. 44.755.26.40, fax 44.755.39.45

o    e–mail: zss1@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.zss1opoczno.wikom.pl

o    www: www.jedynkaopoczno.pl

o    Dyrektor: Małgorzata Kozłowska

 

2.    Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie, ul. Inowłodzka 3

o    tel. 44.755.25.59

o    e–mail: zss2@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.zss2opoczno.wikom.pl

o    www: www.zss2opoczno.edu.pl

o    Dyrektor: Jacek Stępień

 

3.    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie, ul. Armii Krajowej 1

o    tel. 44.755.28.88

o    e–mail: zss3@opoczno.edu.pl

o    BIP: zss3.webd.pl/bip

o    www: zss3.opoczno.pl

o    Dyrektor: p.o. Katarzyna Sokół

 

4.    Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim, Bukowiec Opoczyński 74

o    tel. 44.755.18.26

o    e–mail: zsbukowiec@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.zsbukowiec.wikom.pl

o    www: www.zsbukowiec.szkolnastrona.pl

o    Dyrektor: Bernarda Adamczyk

 

5.    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym, Mroczków Gościnny 50

o    tel. 44.755.18.23

o    e–mail: zsmroczkow@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.zsmroczkow.wikom.pl

o    www: www.szkolamroczkow.szkolnastrona.pl

o    Dyrektor: Małgorzata Kałużyńska

 

6.    Szkoła Podstawowa w Ogonowicach im. Armii Krajowej, Ogonowice 207a

o    tel. 44.755.18.36

o    e–mail: zsogonowice@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.zsogonowice.wikom.pl

o    www: www.zsogonowice.witrynaszkolna.pl

o    Dyrektor: Krystyna Świerczyńska

 

7.    Szkoła Podstawowa w Wygnanowie, Wygnanów 57

o    tel. 44.755.18.25

o    e–mail: spwygnanow@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.gimwygnanow.wikom.pl

o    www: gimwygnanow.szkolnastrona.pl

o    Dyrektor: Marzena Stolarczyk

 

8.    Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56

o    tel. 44.755.18.21

o    e–mail: spbielowice@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.spbielowice.wikom.pl

o    www:

o    Dyrektor: Urszula Wiktorowicz

 

9.    Szkoła Podstawowa w Januszewicach, Januszewice 67

o    tel. 44.755.18.37

o    e–mail: spjanuszewice@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.spjanuszewice.wikom.pl

o    www:

o    Dyrektor: Ewa Pacan

 

10. Szkoła Podstawowa w Kraśnicy, Kraśnica 58

o    tel. 44.754.17.03, tel./fax 44.754.17.03

o    e–mail: spkrasnica@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.spkrasnica.wikom.pl

o    www: www.spkrasnica.pl

o    Dyrektor: Alicja Ziółkowska

 

11. Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie, Libiszów 64

o    tel. 44.755.18.30

o    e–mail: splibiszow@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.splibiszow.wikom.pl

o    www: libiszow64.edupage.org

o    Dyrektor: Helena Kuśmierczyk

 

12. Szkoła Podstawowa w Modrzewiu, Ziębów 14

o    tel. 44.755.18.29

o    e–mail: spmodrzew@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.spmodrzew.wikom.pl

o    www:

o    Dyrektor: Monika Aleksandrowicz

 

13. Szkoła Podstawowa w Sielcu, Sielec 40

o    tel. 44.755.18.22

o    e–mail: spsielec@opoczno.edu.pl

o    BIP: www.bip.spsielec.wikom.pl

o    www: www.spsielec.cba.pl

o    Dyrektor: Marzena Karolak