Edukacja w Gminie Opoczno

Wyniki sprawdzianów, egzaminów i matur w szkołach Gminy Opoczno


Czym jest skala staninowa


ROK 2016

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej w 2016 r.

Wyniki egzaminu po gimnazjum w 2016 r.

Wyniki matur w 2016 r.


ROK 2015

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej w 2015 r.

Wyniki egzaminu po gimnazjum w 2015 r.

Wyniki matur w 2015 r.


ROK 2014

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej w 2014 r.

Wyniki egzaminu po gimnazjum w 2014 r.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - porównanie dla lat 2012 – 2014


ROK 2013

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej w 2013 r.

Wyniki egzaminu po gimnazjum w 2013 r.

Wyniki egzaminu maturalnego w 2013 r.