Edukacja w Gminie Opoczno

Sieć szkół i ich obwody określają uchwały Rady Miejskiej w Opocznie

Szkoły podstawowe

Uchwała nr XVII/147/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno, Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2012 r. poz. 1453.

Zmiana 1
Uchwała nr XXVII/247/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno, Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r., poz. 1470.

Gimnazja

Uchwała nr XVII/146/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno, Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2012 r., poz. 1452.

Zmiana 1
Uchwała nr XXII/183/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno, Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2012 r., poz. 3001.

Zmiana 2
Uchwała nr XXVII/248/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno, Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r., poz. 1471.

Zmiana 3
Uchwała nr XXXIX/381/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno, Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r., poz. 776.