Edukacja w Gminie Opoczno

Informacje o stanie oświaty


Raport o stanie oświaty w Gminie Opoczno w roku szkolnym 2015/2016


Raport o stanie oświaty w Gminie Opoczno w roku szkolnym 2014/2015


Raport o stanie oświaty w Gminie Opoczno w roku szkolnym 2012/2013


Raport o stanie oświaty w Gminie Opoczno w roku szkolnym 2011/2012

Ankieta testowa