Edukacja w Gminie Opoczno

Opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach,
punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych

Uchwała nr XXXIX/380/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r., poz. 775)
[Uchwała obowiązuje od 8 marca 2014 r.]Uchwała nr XVII/145/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2012 r., poz. 1451)
[Uchwała obowiązuje od 1 września 2012 r. do 7 marca 2014 r.]

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827) wysokość opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki od dnia 1 września 2013 r. wynosi 1 zł za godzinę zajęć.