Edukacja w Gminie Opoczno


Nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Terminy naboru:

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

na rok 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 14 marca 2017 r. do 5 kwietnia 2017 r.

 

 

od 1 sierpnia 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)

 

 

 

 

 

od 6 kwietnia 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

 

od 16 sierpnia 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

10 kwietnia 2017 r.

 

21 sierpnia 2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11 kwietnia 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r.

od 22 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

26 kwietnia 2017 r.

 

25 sierpnia 2017 r.