Edukacja w Gminie Opoczno


Nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do klas pierwszych szkół podstawowych

 

Nabór do przedszkoli
w Gminie Opoczno w 2018 rok

 

Wykaz przedszkoli i szkół
prowadzonych przez Gminę Opoczno

 

Sieć szkół
i obwody szkolne

 

Informacje o stanie oświaty w Gminie Opoczno

 

Opłaty za świadczenia w przedszkolach,
punktach i oddziałach przedszkolnych

 

Uchwały Rady Miejskiej regulujące sprawy zatrudniania i wynagradzania nauczycieli

 

Sprawdziany, egzaminy, matury w szkołach Gminy Opoczno [WYNIKI]