Edukacja w Gminie Opoczno

Nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów

Nabór do przedszkoli
w Gminie Opoczno w 2016 rok

Wykaz przedszkoli i szkół
prowadzonych przez Gminę Opoczno

Sieć szkół
i obwody szkolne

Informacje o stanie oświaty w Gminie Opoczno

Opłaty za świadczenia w przedszkolach,
punktach i oddziałach przedszkolnych

Uchwały Rady Miejskiej regulujące sprawy zatrudniania i wynagradzania nauczycieli

Sprawdziany, egzaminy, matury w szkołach Gminy Opoczno [WYNIKI]